کتاب نمایشگاه

جهت ارائه آگهی در کتاب رسمی ششمین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته با شرکت بلخ، ناشر انحصاری کتاب رسمی نمایشگاه با شماره 02177682858 و یا شماره همراه 09217621608 تماس حاصل فرمائید.